1.12.2014

Účast :   Výbor  MO :    Valha , Fousek, , Zima,  Maier, ,Brynda

Za DK:  Pešina

Usnesení:

– výbor MO odsouhlasil termín konání VČS na 10.3.2015  v 16 hodin v restauraci Tulipán.

– výbor MO neodsouhlasil přijetí pí.Kindlové za členku MO Žatec.

– výbor MO souhlasí s vyplacením odměn za celoroční práci pro funkcionáře MO.