1.2.2016

Účast : Výbor  MO :    Valha, Fousek, Brynda, Zima, Maier, Beldík, Rubeš

Za DK:   Pešina

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí vydáním povolenky na MP vodu zdarma pro výše uvedené 3 děti – závodníky.

(Jan Jurkovič, Jiří Vaněček, Roman Krištofi)

-výbor stanovil termín zkoušek nových zájemců o členství v ČRS na 27.2.2016 od  9.00 hod

v Rybářském domově na Libočanské cestě.