1.6.2015

Účast :  Výbor MO :     Valha, Fousek, Zima, Maier, Brynda, Beldík, Rubeš

Za DK :             Pešina

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí s použitím finančního přebytku z pořádání závodů v Černoci pro vybavení RS.