11.8.2023

Účast :   

Výbor MO ČRS v Žatci : Ing. Jiří Fousek, Miroslav Brynda, Martin Zima, Petr Rubeš, Lukáš Livora, Marie Braunsteinová.

DK MO ČRS Žatec : Ing. Luboš Pešina, Petr Hanzl

Host : Alois Jurkovič.

Usnesení :      1. Výbor MO ČRS v Žatci kooptuje za člena výboru pana Aloise Jurkoviče.

                        2. Výbor MO  volí Miroslava Bryndu novým předsedou MO ČRS v Žatci.