14.4.2015

Účast : Výbor MO :     Valha, Fousek, Zima, Maier,  Brynda, Beldík, Rubeš

Za DK:   p.Pešina

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí se zakoupením nového PC do 15 tis.Kč mimo fin. plán.

– výbor MO souhlasí s přijetím nových členů kteří složili zkoušky. Jedná se o Solnaře Pavla, Provazníka Bohumila a Ing. Tarajčáka Daniela, za členy MO ČRS Žatec.

– výbor MO souhlasí s tím, aby se členům, kteří odpracují brigádu při čištění Nechranické přehrady pořádané SÚS, tyto hodiny uznaly jako odpracování brigády pro MO.