2.11.2015

Účast : Výbor  MO : Valha, Fousek, Zima, Maier, Brynda, Beldík, Rubeš

Za DK:   Pešina

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí s výdejci povolenek p.Valhou a p.Fouskem.