2.12.2013

Účast :    Výbor  MO :    Valha , Fousek, Zima, Maier, Rubeš,  Brynda, Beldík

Za DK:  Návoj

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO určuje výdejce povolenek pro rok 2014 a to Ing.Valha a p.Kaloš.

– výbor MO určuje termín výroční a volební ČS na den 11.3.2014 od 16 hodin v restauraci Tulipán.

– výbor MO souhlasí s vyplacením odměn pro členy výboru za práci v roce 2013 ve výši 2 tis.Kč.

– výbor MO souhlasí s vyplacením odměny pro býv.správce kempu p.Stupku ve výši 2 tis.Kč.

– výbor MO souhlasí s nákupem svářečky v ceně do 2 tis.Kč a úhlové brusky v ceně do 1 tis.Kč.