2.2.2015

Účast : Výbor  MO :    Valha , Fousek,  Zima,  Maier, ,Brynda , Beldík, Rubeš

DK MO Žatec :  jednání proběhlo bez účasti členů DK MO.

Usnesení:

 

– výbor MO nesouhlasí s přijetím dotace na případnou investici v MO Žatec.

– výbor MO souhlasí s přijetím nových členů :  paní.Baxová, p.Zamogylnyj, p.Prchlík,

kteří vykonali rybářské zkoušky do MO Žatec.