2.5.2016

Účast : Výbor  MO :    Valha , Fousek,  Zima,  Maier,  Brynda,  Rubeš , Beldík

Za DK:   Pešina

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

-výbor MO stanovuje na 27.5.2016 konání memoriálu Fr.Bureše pro děti  jako závěr kroužku pro mladé rybáře.

– výbor MO souhlasí s vyplacením příspěvku ve výši 5 tis.Kč na ceny pro rybářské závody na V.Černoci.