2.6.2014

Účast : Výbor  MO :    Valha, Fousek, Zima,  Brynda, Beldík, Maier, Rubeš – omluveni

Za DK MO     :  Pešina

Usnesení :

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání.

– výbor MO ukládá hospodáři připravit plán výlovů na září t.r. tak, aby byl projednán na zářijovém výboru MO.