2.9.2013

Účast : Výbor  MO :    Valha , Fousek,  Zima, Maier, Rubeš,  Brynda, Beldík

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO souhlasí s vyplacením odměn pro osoby zajišťující letní tábor dětí na Orlíku.

– výbor MO souhlasí s nákupem ojetého vozu v obdobné třídě jako Kampo s motorem diesel, do 200 000 Kč