2. ledna 2017

Účast : Výbor  MO : Valha, Fousek,  Zima, Brynda, Rubeš 

 

                 Za DK :  bez účasti 

Usnesení :

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

- výbor MO souhlasí s cenou lístků do tomboly na rybářském plese ve výši 20Kč.