2. října 2017

Účast :            Výbor MO     :           Fousek, Valha, Brynda, Rubeš, Zima, Maier

                                                                   Beldík – omluven

                          DK MO            :           Pešina

Usnesení :   

Výbor MO

  1. Přiděluje odměny za organizaci a zajištění rybářského letního tábora takto :
  • 3.000,-Kč pro vedoucího tábora
  • 2.500,-Kč pro zdravotníka
  • 2.000,-Kč pro oddílové vedoucí