24 hod. rybolov na revíru č. 441 043 Ohře 9 – ÚN Nechranice

Formou výjimky z denní doby lovu i v letošním roce Ministerstvo zemědělství ČR umožnilo uživateli rybářského revíru č. 441 043 Ohře 9 – ÚN Nechranice celodenní rybolov v období od 16. června 2017 do 31. srpna 2017, tj. rybolov i v čase od 00:00 hod. do 04:00 hod.

Výše uvedená výjimka umožňující 24 hod. rybolov na revíru č. 441 043 Ohře 9 – ÚN Nechranice je podmíněna dodržováním následujících pravidel:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2) Osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb od 00.00 hod.  povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

Uživatel rybářského revíru Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz bude důsledně dohlížet na dodržování výše uvedených pravidel prostřednictvím rybářské stráže UN Nechranice.