29.2.2016

 

Účast : Výbor  MO :               Valha , Fousek,  Zima,  Maier, , Beldík, Rubeš

Za DK MO Žatec :     nepřítomni

Usnesení :

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí s přijetím 22 žadatelů za členy MO Žatec, kteří vykonali zkoušky.

(jejich seznam je evidován v žádostech o zkoušky).

– výbor MO souhlasí, aby rybáři MO Žatec kterým je 80 let a více a jsou členy MO více než 20 let, dostali povolenku k lovu ryb zdarma.

– výbor MO vyhlašuje termín přípravného kurzu ke zkouškám nových členů ČRS na 2.4.2016 od 9.30 v Rybářském domově na Libočanské cestě.

– výbor MO vyhlašuje termín jarních brigád na 26.3. + 27.3.2016 Sraz účastníků v 7.30 v Rybářském domově na Libočanské cestě.

Zájemci svou účast potvrdí na mob.  777764336.