3.11.2014

Účast : Výbor  MO :  Valha, Fousek, Zima,  Maier, Rubeš, Beldík, Brynda

Za DK:

Usnesení :

– žádné usnesení z jednání dnešního výboru nebylo přijato.