3.12.2018

Účast :

Výbor MO     :           Valha, Rubeš, Brynda, Zima, Fousek

Nepřítomen     :           Beldík, Maier

DK MO          :             Bez  účasti členů DK

Usnesení : 

Výbor MO ČRS v Žatci na svém jednání 3. prosince 2018 přijímá tato usnesení

  • Prodejem povolenek v roce 2019 výbor pověřuje Ing. Jiřího Fouska a Ing.Josefa Valhu.
  • Prodej povolenek bude zahájen 9. ledna v čase 9.00 – 12.00 + 15.00 – 18.00 hod. Dále v lednu a únoru každou středu ve stanoveném čase.
  • Rybářský ples se uskuteční 16. února 2019 od 20.00 hod v KD Moskva. K tanci a poslechu budou hrát Ventilky a pumpičky.
  • Předprodej vstupenek bude zahájen 23. ledna, další termíny předprodeje budou  6 února a 13.února. Pokaždé v čase od 17 – 18 hodin.
  • Valha zadá výrobu malých kalendářů pro rok 2019. Motivem kalendáře budou naši závodníci.
  • Stanoven termín členské schůze 12. března 2019 od 16.00 hod. v sále restaurace Tulipán.
  • Schvaluje odměny členům výboru a DK.