3.2.2014

Účast : Výbor  MO : Valha, Fousek, Zima, Maier, Rubeš,  Brynda, Beldík

DK MO :  Návoj, Pešina

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO ukládá vedoucím jednotlivých odborů předložit na příští schůzi výboru zprávy o činnosti za rok 2013.

– výbor MO ukládá předsedovi MO kontaktovat zbylé 2 členy DK (p.Hokr a Ing.Pešina) a pozvat je na schůzi výboru v březnu.