3.6.2013

Účast : Výbor  MO : Valha, Fousek, Zima, Maier, Rubeš, Brynda, Beldík

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO souhlasí, aby rybáři kteří složili zkoušky dne 22.5.2013 se stali členy ČRS MO Žatec.

Jmenovitě se jedná o Bubnára Jaroslava, Niepauera Milana, Vrábíka Ondřeje a Bubnárovou Petru.

– výbor MO rozhodl o zakoupení plynového grilu v ceně do 6 tis.Kč