4.1.2016

Účast :        Výbor  MO :   Valha, Fousek, Brynda,  Zima, Maier, Beldík, Rubeš

Za DK:           Pešina

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí s tombolou na plese, počet lístků 1500 po 25 Kč/lístek.

– členové výboru si připraví do příští schůze výboru návrhy na investice a další majetek tak, aby byl zapracován do plánu na rok 2016 a schválen VČS.

– členové výboru si připraví návrhy na odměnění některých členů MO k 80.výročí vzniku MO tak, aby na příštím výboru byl připraven seznam pro zařazení do programu VČS.