4.11.2013

Účast : Výbor  MO :    Valha, Fousek, Zima, Maier, Rubeš,  Brynda, Beldík

Za DK:  Návoj, Pešina

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO nesouhlasí s nabízeným odkupem vybavení správcovské chaty v kempu Vadkovice od p.Stupky.