4.11.2019

Výbor MO     : Fousek,Valha, Brynda, Rubeš, Zima, Braunsteinová

 DK MO    

Usnesení :       1.Schváleny odměny za organizaci a vedení dětského letního rybářského tábora „ORLÍK 2019“ vedoucím a zdravotníkovi.