4.2.2013

Účast : Výbor  MO :    Valha, Fousek,  Zima, Maier, Rubeš , Beldík, Brynda.

Usnesení :

1.výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

2.výbor MO souhlasí s tím, aby členové lovící čety (p. Svoboda, Vršata,Němec a Rebicer) obdrželi povolenku zdarma .

3.výbor MO souhlasí, aby zájemci o členství, kteří úspěšně složili rybářské zkoušky se stali členy MO ČRS Žatec.

Jmenovitě : paní Vágnerová Lenka, pan Grus Jan, pan Svoboda David, paní Janotová Lenka.