4.3.2013

Zápis ze schůze výboru MO ČRS v Žatci dne 4.3.2013

Výbor  MO :    Valha,  Fousek, Zima, Maier, Rubeš,  Brynda.

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO souhlasí s předloženým programem VČS.

– výbor MO souhlasí s předloženou účetní závěrkou za rok 2012 a ukládá předsedovi předložit ji ke schválení VČS.

– výbor MO ukládá předsedovi a jednateli zpracovat a předložit VČS vyrovnaný rozpočet pro rok 2013.

– výbor MO bere na vědomí, že hospodaření MO od 1.1.2013 do termínu VČS probíhá v rozpočtovém provizoriu