4.5.2015

Účast : Výbor MO :     Valha, Fousek, Zima, Maier, Brynda, Beldík, Rubeš

Za DK:   p.Pešina, Slaninka

Usnesení:

 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí s poskytnutím dotace na závody na V.Černoci ve výši 5tis.Kč.