4. prosince 2017

Účast :           

Výbor MO     :           Fousek, Valha, Brynda, Rubeš, Zima, Maier

                                        Beldík – omluven

 DK MO          :            Pešina

Usnesení      :                  

Výbor MO ČRS Žatec z.s. na svém jednání 4.12.2017:

 1.) Schvaluje pro prodej povolenek v roce 2018 Ing. Valhu a Ing. Fouska.

2.) Pro výdej povolenek stanoví tyto dny:  V  lednu a únoru   : ve středu od 9 – 12 hod. +  15 – 18 hod.

                                                                            V  březnu a dubnu : ve středu od 15 do 18 hod.

                                                                            V  květnu 16.5. od 15 do 18 hodin.

                                                                            V červnu 4.6. od 15 do 18 hod.

3) Schvaluje termín VČS na 13.3.2018 od 16.30 v sále restaurace Tulipán.

4) Schvaluje zadání výroby kalendáře s motivem „fotografie členů EGERFISH FEEDER JUNIOR TEAM MO ČRS Žatec“.

5) Schvaluje vydat na účet MO a za odměnu povolenky 2018 k lovu ryb pro závodníky Kuvík + Krištofi + Jurkovič Jan.

6) Schvaluje zakoupení paginovacíého razítka.

7) Schvaluje odměny pro členy výboru MO Žatec z.s. a DK.

8) Schvaluje navrhnout výboru SÚS podle předloženého seznamu členy MO ČRS Žatec k udělení svazových vyznamenání.