4. září 2017

Účast :            Výbor MO     :           Fousek, Valha, Brynda, Rubeš, Zima          

                                                                   Beldík, Maier – omluveni

                          DK MO             :           bez účasti

Usnesení :      Z dnešního jednání nebylo přijato žádné usnesení.