5.1.2015

Účast : Výbor  MO : Valha, Fousek,  Zima,  Maier, Brynda, Beldík, Rubeš

Za DK:  Pešina

Usnesení:

– výbor MO souhlasí s  bezplatným vydejem vstupenek na ples dlouholetým sponzorům.