5.10.2015

Účast : Výbor  MO :Valha, Fousek,  Zima,  Maier, Brynda, Beldík, Rubeš

Za DK:   Pešina

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO vyhlašuje termín konání 71.Rybářského plesu na 19.3.2016 v KD Moskva.