5.12.2016

Účast : Výbor  MO :    Valha, Fousek,  Zima,  Beldík,  Brynda,  Rubeš ,

 

               Za DK:   Pešina

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

- výbor MO souhlasí s provedením kalendářů s fotem ml.Jurkoviče s pohárem a naší vlajkou.

– výbor MO souhlasí s vyplacením celoročních odměn členům výboru a DK.