5.3.2014

Účast : Výbor  MO : Valha, Fousek, Zima, Maier, Rubeš,  Brynda, Beldík

DK MO  :  Slaninka, Hokr

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO souhlasí s přijetím 6 nových členů,  kteří složili zkoušky.  Jmenovitě :  Prask Slavomír, Šeps Josef,

Mgr. Saidl František, Mohaupt Tomáš, Mgr. Saidlová Stanislava, Bareš Roman.

– výbor MO zvolil koordinátora pro pro řešení blematiky kormorána, a to p. Fouska,  jednatele MO.

– výbor MO souhlasí s dodatečnou investicí ve výši 40 tis.Kč do plánu na letošní rok na sanaci svahu u RD.