5.5.2014

Účast : Výbor  MO :  Valha, Fousek, Zima, Maier,  Brynda, Beldík

Za DK:             Pešina

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání.

– vzhledem k projednávané problematice nebylo přijato žádné usnesení.