5. června 2017

Účast:   

Výbor  MO :    Valha, Fousek, Beldík, Maier

                          Omluveni: Rubeš, Brynda – zaměstnání,  Zima – zahraniční cesta 

 Za DK       :     Pešina

Usnesení :     Při dnešním jednání výboru nebylo přijato usnesení.