6.1.2014

Výbor  MO :    Valha, Fousek, Zima, Maier, Rubeš,  Brynda, Beldík

DK MO         :     jednání proběhlo bez účasti zástupce DK MO ČRS v Žatci

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO souhlasí se změnou nájemce v kempu. Místo zemřelého p.Veselého na p.Lutra.

– výbor MO se rozhodl prodloužit termín výběrového řízení na správce kempu Vadkovice do konce února 2014.

– výbor MO ukládá předsedovi jednat s členy DK ohledně jejich práce a účasti na výborech MO.

– výbor MO stanoví termíny zkoušek nových uchazečů o získání prvního rybářského lístku na dny 1.února, 1. března,

29. března a 4.května 2014. Vždy od 9.00 hod v Rybářském domově v Žatci.