6.10.2014

Účast : Výbor  MO :    Valha, Fousek, Zima,  Maier, Rubeš, Beldík, Brynda

Za DK:  Pešina

Usnesení :

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání.

– výbor MO souhlasí se změnou nájemního místa a to, místo p.Baťka pro p. Leva s tím, že pokud nájem p.Baťka skončí, bude místo pro nového nájemce.

– výbor MO ukládá předsedovi p. Valhovi odpovědět p. Levovi, že jeho nájemní místo stále platí.

– výbor MO souhlasí s nákupem agregátu a vozíku za auto pro výlovy.

– výbor MO souhlasí s účastí pp.Mehra, Charváta a Kaprase na školení v Klášterci jako vedoucí mládeže.