6.5.2013

Účast :

Výbor  MO :    Valha, Fousek,  Zima, Maier, Rubeš,  Brynda, Beldík

Za DK:            Slaninka

Usnesení :

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO rozhodl o vítězi soutěže na zhotovitele  rozvodu elektro v kempu a to fa Baierl za 117.875,-Kč

s tím, že v letošním roce bude provedeno cca 50% prací.

– výbor MO rozhodl o zakoupení sekačky s pojezdem do výše 10 tis.Kč pro kemp.

– výbor MO schvaluje, aby pp.Svoboda Josef a Šíp Robert se stali členy MO ČRS v Žatci.

– výbor MO schvaluje vyplacení zálohy na logistické zabezpečení závodů ve V.Černoci.

– výbor MO souhlasí s vyplacením 5 tis.Kč na ceny pro výše uvedené závody.