6.března 2017

Účast : Výbor  MO :    Valha, Fousek, Zima, Beldík, Brynda, Rubeš, Maier

 

                 Za DK:   Pešina

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

- výbor MO souhlasí s přijetím Emila Jonáše, Ladislava Bučila, Jana Filo a Miroslava Drahovzala za členy MO Žatec.