6. listopadu 2017

Účast :           

Výbor MO     :           Fousek, Valha, Brynda, Rubeš, Zima, Maier

                                        Beldík – omluven

DK MO           :           Pešina

Usnesení      :           Na jednání výboru MO v Žatci dne 6.11.2017 nebylo přijato žádné usnesení.