6. února 2017

Účast : Výbor  MO :    Valha, Fousek,  Zima, Beldík, Brynda, Rubeš, Maier

 

                       Za DK :   Slaninka

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

- výbor MO dává kladné stanovisko k žádosti SÚS ohledně pořádání závodů v mušce.

– výbor MO nepotřebuje na VČS účast člena výboru SÚS.

– výbor MO nesouhlasí se zřízením samostatné přípojky internetu pro výbor MO.