7.1.2013

Účast :   Výbor  MO : Valha , Fousek, Zima, Maier, Rubeš , Beldík, Brynda.

DK  :    Návoj

Usnesení:

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO neakceptuje přihlášení se do OP za účelem získání dotace pro nákup nového vozidla Toyota.

– výbor MO souhlasí se změnou nájemce na místo p.Návoje v kempu Vadkovice.

– výbor MO schvaluje termín schůzky s nájemci v kempu Vadkovice a to 2.3.2013 ve 13 hodin v RD v Žatci.