7.11.2016

Účast :

Výbor  MO :    Valha, Fousek,  Zima,  Maier,  Brynda,  Rubeš

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

- výbor MO souhlasí s rozdělením nové odměny pro výdejce povolenek tak, aby 40% částky zůstalo MO.

– výbor MO souhlasí s prodejci povolenek pro rok 2017, a to : Valha, Fousek.

– výbor MO souhlasí s výrobou kalendářů pro rok 2017 v počtu 1000 ks.

– výbor MO souhlasí s termíny :

Rybářských závodů „Květnový pohár“ na Velké Černoci 13.5.2017.

VČS pro rok 2017 v prostředním sále restaurace Tulipán 7.3.2017 od 16 hodin.

Rybářský ples v roce 2017 na 17. února od 20 hodin v KD Moskva.