7.12.2015

Účast : Výbor  MO : Valha, Fousek,  Zima,  Maier, Beldík, Rubeš

 

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí s vyplacením odměn pro členy výboru a DK.

– výbor MO souhlasí s nákupem nového notebooku v ceně do 11.000 Kč pro mládež.

– výbor MO stanovuje termín VČS na 8.3.2016.