7.4.2014

Účast :

Výbor  MO : Valha, Fousek,  Zima, Maier,  Brynda, Beldík

DK :

Usnesení :

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO zvolil

Předsedou MO ČRS v Žatci   Ing. JosefaValhu

Jednatelem MO ČRS v Žatci  Ing. Jiřího Fouska

Hospodářem MO ČRS v Žatci  Zděnka Beldíka

Vedoucím RS MO ČRS v Žatci Martina  Zimu

Vedoucím mládeže ČRS MO v Žatci Petra Maiera

Pokladníkem MO ČRS v Žatci Petra Rubeše

Členem výboru a správce web. MO ČRS v Žatci Miroslava  Bryndu

– výbor MO souhlasí s přidělením dotace na závody ve V.Černoci ve výši 5 tis.Kč.