7.9.2015

Účast :  Výbor  MO : Valha, Fousek,  Zima,  Maier, Brynda, Beldík, Rubeš

DK MO Žatec : bez účasti

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí s vyplacením odměn pro vedoucí dětského tábora a zdravotníka.