7. ledna 2019

Účast :          Výbor MO     :           Valha, Beldík, Rubeš, Brynda, Zima, Fousek 

                         DK MO          :           Pešina

Usnesení :   Výbor MO ČRS přijal rezignaci Petra Maiera na funkci a členství ve výboru MO v Žatci.