8.4.2013

Zápis ze schůze výboru MO ČRS v Žatci dne 8.4.2013

Účast :  Výbor  MO :    Valha ,Fousek, Zima, Maier, Rubeš,  Brynda, Beldík

Usnesení: 

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání

– výbor MO rozhodl o zvýšení startovného pro závody na rybníku V.Černoc na 300,-Kč

– výbor MO rozhodl o počtu cen na výše uvedené závody – 25 cen

– výbor MO přiděluje odměnu ve výši 5 tis.Kč p.Valhovi za přípravu a realizaci plesu.

– výbor MO přiznává příspěvek pro  KPO – Klub přátel Ohře ve výši 5 tis.Kč na mimořádné zarybnění (PO) revíru Ohře 8A.

– výbor MO souhlasí s tím aby se tito rybáři stali členy MO ČRS v Žatci. Jmenovitě : Roman Podsedník, Vladimír Tarnovský, Martin Poláček,Miroslav Šnokhous, Jindřich Šprinc,Jaromír Matl a Štefan Obert.