Blatňák tmavý

Umbra krameri

Obrázek – Blatňák tmavý

blatňákovití » Blatňák » Blatňák tmavý

Tuková ploutvička: nemá

Barva hřbetu: světle hnědá s pigmentací

Barva boků: hnědá až červenohnědá s pigmentací

Barva břicha: nažloutlá

Barva ploutví: okrově hnědá

Barva oka: zlatavá

Šupiny nad postr. čarou: 5 – 7

Šupiny pod postr. čarou: 6 – 9

Šupiny v postr. čáře: 33 – 36

Pohlavní zralost: mlíčák 2 rok
jikernačka 2 rok

Doba tření: IV. – V.

Místo tření: na rostlinstvo v časných ranních hodinách

Počet jiker: do 300 ks

Průměr jiker: 1,8 – 2.0 mm

Barva jiker: nažloutlá až oranžová

Zuby v tlamě:

Počet vousků: nemá

Žije ve slepých ramenech dolního Dunaje, v dolních úsecích Dněstru, Prutu a v Neziderském a Blatenském jezeře. Vyhledává vody zarostlé vodním rostlinstvem. Je krátkověký, dožívá se pouze stáří 2 let. Živí se planktonem a benthickou potravou.