Cejnek malý

Abramis bjoerkna

Obrázek – Cejnek malý

kaprovití » Cejn » Cejnek malý

Tuková ploutvička: nemá

Barva hřbetu: zelenohnědá až namodralá

Barva boků: stříbřitá

Barva břicha: bílá

Barva ploutví: párové, někdy i řítní narůžovělé

Barva oka: stříbřitá

Šupiny nad postr. čarou: 8 – 10

Šupiny pod postr. čarou: 4 – 10

Šupiny v postr. čáře: 41 – 52

Pohlavní zralost: mlíčák 2 rok
jikernačka 3 rok

Doba tření: V. – VI.

Místo tření: na zarostlých mělčinách

Počet jiker: do 100 000 ks

Průměr jiker: 1,6 – 2,0 mm

Barva jiker: nažloutlá

Zuby v tlamě: nemá

Počet vousků: nemá

Vyskytuje se v řekách parmového a cejnového pásma, údolních nádržích, říčních ramenech a větších stojatých vodách po celém území České republiky. V některých místech se dokáže nežádoucím způsobem přemnožit a potom jeho populace zakrňují a pomalu rostou. Místy se kříží s některými kaprovitými rybami (cejn velký, plotice, perlín), potomstvo je potom neplodné. Dorůstá velikostí kolem 35 cm a vyjímečně 1 kg hmotnosti.