Členská schůze ČRS MO Žatec 14.3.2024

Usnesení 

členské schůze MO ČRS v Žatci z.s. 

konané dne 14.března 2024 v restauraci Tulipán 

Členská schůze schvaluje

 1. program jednání
 2. složení mandátové, návrhové komise a volební komise
 3. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 4. účetní uzávěrku za rok 2023
 5. rozpočet na rok 2024
 6. zprávy jednotlivých vedoucích odborů
 7. rozpočtové provizorium pro období od 1.1.2025 do konání členské schůze.
 8. Výdej MP krajských povolenek na účet MO Žatec z.s. těm členům MO Žatec, kteří dovrší 80 a více let let a v předchozích dvaceti letech byly bezproblémovými členy naší organizace.
 9. Výši brigádnické povinnosti pro rok 2025. Dospělí muž do 60 let 10 hodin, nebo náhrada 1 hodina v hodnotě 80,- Kč. Mládež od 16 – 18 ti let plní v poloviční výši. Osvobozeni jsou : ženy , ID, ZTP, děti a muži starší 60 ti let. Možná je jen finanční úhrada, nelze plnit materiálně dodávkou obilí nebo šrotu.
 10. Zaujímá záporné stanovisko k návrhu Republikové rady ČRS – zrušení pracovní povinnosti členů jak vyplývá z návrhu rady ČRS. Navržené řešení bude zbytečnou administrativou zatěžovat činnost místních organizací ČRS. Náš zásadní nesouhlas se také týká přeposílání finančních prostředků z místních organizací a jejich přerozdělování ve strukturách ČRS (Rada a ÚS).
 11. Svým hlasováním předsedou místní organizace Miroslava Bryndu.

Členská schůze bere na vědomí

 1. zprávu dozorčí komise
 2. ověřovatele zápisu a zapisovatele.

Členská schůze ukládá

 1. Výboru MO ĆRS  Žatec, aby finanční ztráta z hospodaření za rok 2023 byla pokryta přebytky  hospodaření z předchozích let.
 2. Výboru MO ČRS Žatec požádat VÚS ČRS v Ústí nad Labem o změnu BPVRP :
 • Ohře 8A a 8B – při lovu přívlačí mohou být nástrahy do 10 cm vybaveny pouze jedním jednoháčkem bez protihrotu, nebo upraveným háčkem se zamáčknutým protihrotem. Nástrahy nad 10 cm mohou mít jeden jednoháček nebo jeden trojháček s protihroty. 
 • Ohře 8A a 8B – na pstruhovém rybářském revíru Ohře 8A a Ohře 8B v jednom dni si smí lovící ponechat 1 kus pstruha obecného a 1 kus lipana podhorního. Přisvojením si úlovku pstruha obecného na těchto revírech denní lov končí. 
 • Ohře 8A – v úseku od žateckého jezu (60m od jezu) na konec pstruhového revíru (k silničnímu mostu Most – Plzeň, ul. Plzeňská) cca 1 km – zákaz brodění v době od 1.9. do 30.11. 
 • Ohře 8A a 8B – v pstruhovém rybářském revíru Ohře 8A a Ohře 8B je povoleným způsobem lovu, lov přívlačí od 16.4. do 31.8. Lov muškařením je povolen od 16.4. do 30.11. V případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem také lov na položenou nebo lov na plavanou a to pouze na nástrahu rostlinného původu. 
 • Ohře 7 – při lovu přívlačí mohou být nástrahy do 10 cm vybaveny pouze jedním jednoháčkem bez protihrotu, nebo upraveným háčkem se zamáčknutým protihrotem. Nástrahy nad 10 cm mohou mít jeden jednoháček, nebo jeden trojháček s protihroty. 
 • Ohře 7 – na mimopstruhovém rybářském revíru Ohře 7 v jednom dni si smí lovící ponechat 1 kus pstruha obecného a 1 kus lipana podhorního. Přisvojením si úlovku pstruha obecného na tomto revíru denní lov končí. 
 • Ohře 7 – na mimopstruhovém rybářském revíru Ohře 7 si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom kalendářním týdnu nejvýše 3 kusy úlovku pstruha obecného.(stejný počet jako na pstruhovém revíru). 

 

 

předseda MO, ČRS Žatec z.s.                                                                 jednatel MO, ČRS Žatec z.s.

            Miroslav Brynda v.r.                                                                         Alois Jurkovič v.r.