Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla a vybrané informace

Tísňové linky

Tísňová linka 112

Policie ČR 158

Městská policie 156

Záchranná služba 155

Hasiči 150


ÚN Nechranice

Vodní plocha Nechranice

Policie – Obvodní oddělení Březno (poříční policie) +420 474 692 266 mobil nonstop: +420 724 103 034

Vodní záchranná služba ČČK

Službu zajišťuje občanské sdružení „Místní skupina vodní záchranné služby ČČK“. Činnost skupiny je závislá na sponzorských darech. Více na interentových stránkách níže uvedených.

Kadaň – Místní skupina 293
Sídlo: Vikletice 47, 438 01 Žatec – poštu posílat na adresu předsedy
IČ: 61345563 DIČ: CZ61345563
bankovní spojení: 2168180227/0100
http://www.nechr.cz/
Předseda: Ing. Čestmír Novák, E.Krásnohorské 3033, 438 01 Žatec
Tel.: +420 602 439 964 ; cestmir.novak@atlas.cz ; novak.cestmir@zzsuk.cz

Odbor životního prostředí

Krajský úřad Ústeckého kraje

Oddělení životního prostředí +420 475 657 160

Oddělení zemědělství +420 475 657 172

Krajský úřad Libereckého kraje

Oddělení vodního a lesního hospodářství +420 485 226 423

Oddělení zemědělství a ochrany přírody +420 485 226 422

Městský úřad Žatec

Vodní hospodářství +420 415 736 452, +420 415 736 459

Ochrana přírody a krajiny +420 415 736 457


Povodí Ohře

Ředitelství +420 474 636 111

Závod Karlovy Vary – provoz Karlovy Vary, Cheb +420 353 436 711

Závod Chomutov – provoz Chomutov, Teplice +420 474 628 308

Závod Terezín – provoz Terezín, Žatec, Česká Lípa +420 416 707 811

Teplice v Čechách – laboratoř +420 417 539 205


Povodí Labe

Hradec Králové – dispečink +420 495 088 111

Děčín – laboratoř +420 353 436 711, +420 416 805 511


Česká inspekce ŽP

ČIŽP Ústí nad Labem

Spojovatelka +420 475 500 547

Oddělení ochrany vod Havarie +420 475 246 076 (v době 7:00 – 15:30) nebo +420 731 405 388 (pouze mimo pracovní dobu)

ČIŽP Liberec

Spojovatelka +420 485 340 888

Hlášení havarií +420 723 083 437


Krajská hygienická stanice

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Spojovatelka +420 477 755 110

Územní pracoviště Louny +420 477 755 610

Územní pracoviště Chomutov +420 477 755 310

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Spojovatelka +420 485 253 132, +420 485 253 133, +420 485 253 111


Vyšetření uhynulých ryb a vody

Krajská veterinární správa

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj

Pobočka Žatec +420 415 210 520

Pobočka Chomutov +420 474 628 274

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj

pobočka Liberec XI-Růžodol I +420 485 246 691

pobočka Česká Lípa  +420 487 521 361


Ecochem

Lovosice +420 416 531 665

Česká Lípa +420 487 828 505

Praha +420 284 081 651


Likvidace uhynulých ryb a jiných živočichů

Vapo, s.r.o.

Vapo +420 415 237 702, +420 415 237 703


SAP Mimoň spol. s r.o.

Ústředna +420 487 883 888


Ochránci přírody

Správa Národního parku České Švýcarsko

NP +420 412 354 050


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Středisko Ústí nad Labem +420 475 220 525

Středisko Liberec +420 482 428 988


Správa Chráněné krajinné oblasti

CHKO České středohoří +420 416 574 611

CHKO Kokořínsko +420 315 728 061

CHKO Labské pískovce +420 412 518 287, +420 412 518 929

CHKO Lužické hory +420 487 762 356

CHKO Jizerské hory +420 482 428 999, +420 482 428 997


Stanice pro záchranu volně žijících živočichů

Falco Dolní Týnec

Záchranná stanice +420 416 791 114, +420 606 280 121, +420 721 940 170


Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Záchranná stanice +420 474 629 917

Pracovníci ochrany přírody uvítají spolupráci ze strany členů ČRS při hlášení černých skládek, záznamů pozorování a hnízdění volně žijících živočichů. Při nálezu poraněného zvířete, opuštěných mláďat volejte Podkrušnohorský zoopark Chomutov nebo Falco.